Object

Title: Rozpoznanie struktur bezpośrednich inwestycji zagranicznych krajów UE z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy statystycznej

Title in english:

Recognition Of Foreign Direct Investment Structures In EU Countries With Application Of Multivariate Statistical Analysis

Creator:

Salamaga, Marcin

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 446-455

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest porównanie struktury bezpośrednich inwestycji zagranicznych lokowanych przez kraje UE. Wykorzystując wielowymiarowe metody analizy danych, przeprowadzono grupowania państw członkowskich UE ze względu na podobieństwo struktury branżowej i przestrzennej bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Zastosowanie analizy korespondencji oraz wybranych hierarchicznych metod grupowania pozwoliło na wyodrębnienie grup krajów o podobnych profilach inwestycyjnych i podobnym stopniu konkurencyjności inwestycyjnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118705

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information