Object structure
Title:

Modele klas ukrytych w metodach wyborów dyskretnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Latent Class Models in Discrete Choice Methods

Creator:

Rybicka, Aneta

Subject and Keywords:

metody wyborów dyskretnych ; segmentacja rynku ; modele klas ukrytych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 221-227

Abstrakt:

W badaniu preferencji wyrażonych wykorzystujemy m.in. metody wyborów dyskretnych reprezentujących podejście dekompozycyjne. W związku z tym, że użyteczności cząstkowe oraz całkowite oszacowywane są na poziome zagregowanym, niemożliwe jest bezpośrednie przeprowadzenie segmentacji konsumentów. W celu oszacowania, w metodach wyborów dyskretnych, użyteczności na poziomie segmentowym wykorzystujemy modele klas ukrytych. W artykule przedstawiono rodzaje modeli klas ukrytych, metodę estymacji parametrów, oprogramowanie komputerowe oraz przykłady zastosowań na podstawie literatury przedmiotu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: