Object structure
Title:

Próba oceny wpływu kapitału zagranicznego na efektywność chińskiego sektora bankowego za pomocą mierników syntetycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

An Attempt of Evaluation of Foreign Capital Influence on the Efficiency of Chinese Banking Sector with the Use of Synthetic Measures

Creator:

Witkowska, Dorota

Subject and Keywords:

syntetyczne mierniki taksonomiczne ; zdolności dyskryminacyjne ; analiza wrażliwości ; wskaźniki finansowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176, s. 30-39

Abstrakt:

Coraz więcej zagranicznych banków inwestuje na chińskim rynku, pojawia się zatem pytanie, czy obecność kapitału zagranicznego w chińskim sektorze bankowym wpływa na podniesienie jego efektywności. W celu odpowiedzi na to pytanie podjęto próbę aplikacji syntetycznych mierników rozwoju, skonstruowanych dla 72 chińskich banków na podstawie wskaźników finansowych za lata 2006 i 2007, do oceny ich efektywności. Przeprowadzono badanie zdolności dyskryminacyjnych wyznaczonych miar oraz wrażliwości i stabilności utworzonych za ich pomocą klas.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 176 ; Taksonomia 18 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: