Object structure
Title:

System podatkowy w Polsce a zarządzanie małym przedsiębiorstwem

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tax System in Poland vs. Small Companies' Management

Creator:

Walicka, Monika

Subject and Keywords:

system podatkowy ; małe przedsiębiorstwa ; zarządzanie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 481-490

Abstrakt:

Głównym celem artykułu było podjęcie próby diagnozy uciążliwości systemu podatkowego w działalności gospodarczej małych przedsiębiorstw poprzez zaadaptowanie istniejących, lecz niestosowanych dotychczas na szeroką skalę w naukach ekonomicznych, metod badawczych do analizy systemu podatkowego. W artykule oparto się na metodologii badań Banku Światowego w celu dokonania pomiaru najbardziej uciążliwych w zarządzaniu przedsiębiorstwem czynników systemu podatkowego w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: