Object structure
Title:

Czy nadzór korporacyjny uchronił polskie banki przed kryzysem?

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Has Corporate Governance Protected the Polish Banks from Financial Crisis?

Creator:

Urbanek, Piotr

Subject and Keywords:

kryzys finansowy ; nadzór korporacyjny ; sektor bankowy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 469-480

Abstrakt:

W związku z poszukiwaniem źródeł obecnego kryzysu gospodarczego jednym z obszarów, które stały się przedmiotem szczególnej uwagi, są mechanizmy nadzoru korporacyjnego, szczególnie w sektorze finansowym. Mimo że nadzór korporacyjny nie był bezpośrednią przyczyną kryzysu, to instrumenty nadzoru okazały się niedostosowane do kontroli i monitorowania nowego modelu biznesowego banków, w którym kluczowym czynnikiem staje się zarządzanie ryzykiem. Kryzys finansowy dotknął polski sektor finansowy w ograniczonym stopniu. Celem artykułu jest ocena jakości procedur nadzorczych stosowanych w polskich bankach publicznych. Analiza raportów okresowych sporządzanych przez banki pokazuje, że standardy nadzoru, w tym przede wszystkim transparentność stosowanych procedur, zdecydowanie nie dorównują tym, obowiązującym w większości krajów Unii Europejskiej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: