Object structure
Title:

Szwedzka droga wychodzenia z kryzysu finansowego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Swedish Way of Defeating the Financial Crisis

Creator:

Stawarczyk, Feliks Marek

Subject and Keywords:

kryzys finansowy ; sanacja banków ; bad bank ; Szwecja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 438-447

Abstrakt:

W odpowiedzi na kryzys finansowy, który rozprzestrzenił się w Szwecji w latach 1990-1992, władze tego kraju podjęły szereg działań mających na celu przywrócenie stabilności systemu finansowego. Szwedzkie doświadczenia z okresu zwalczania kryzysu uchodzą za wzorcowe. Celem artykułu jest prezentacja realizowanej wówczas koncepcji sanacji sektora finansowego i ocena jej skutków z perspektywy współczesnych doświadczeń z kryzysami.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: