Object structure
Title:

Diagnoza dochodów budżetowych jako element procesu planowania rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Diagnosis of Budgetary Revenue as an Element of Process of Development Planning

Creator:

Sobczyk, Andrzej

Subject and Keywords:

dochody wykonywane ; budżet ; rozwój lokalny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 397-410

Abstrakt:

Dochody wykonane jednostek samorządu terytorialnego stanowią wyznacznik rozwoju lokalnych firm oraz poziomu zasobności mieszkańców. Analiza dochodów oraz przygotowanie prognoz i scenariuszy ich wielkości jest elementem procesu lokalnego planowania rozwoju. W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania na temat wpływu dochodów budżetowych na proces planowania rozwoju. W oparciu o rzeczywiste dane dokonano analizy oraz opracowano prognozy kształtowania się dochodów budżetowych w gminach województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem Szczecina i Koszalina.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: