Object structure
Title:

Kontrowersje wokół otwartych funduszy emerytalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Controversy Around Open Pension Funds

Creator:

Schneider, Karol

Subject and Keywords:

fundusze emerytalne ; system ubezpieczeń społecznych ; reforma emerytalna ; funkcjonowanie otwartych funduszy emerytalnych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 387-396

Abstrakt:

Reforma systemu ubezpieczeń emerytalnych - wprowadzona od 1 stycznia 1999 r. - wpłynęła na zmianę poprzedniego modelu solidarności międzypokoleniowej, w którym wpłacane fundusze były wypłacane na emerytury. Model emerytur kapitałowych został wprowadzony, a jego źródłem są składki wpłacane przez pracowników, zgromadzone na ich kontach osobistych. Polska, jako jedno z niewielu państw, wprowadziła powszechny obowiązek wpłacania przez wszystkich pracujących części składki emerytalnej do otwartych funduszy emerytalnych. W okresie 11 lat do OFE wpłynęło 210 mld zł. Składki te pochodzą z funduszy publicznych i przekazywane są do zarządzania instytucjom prywatnym, takim jak powszechne towarzystwa emerytalne.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: