Object structure
Title:

Finansowanie systemów edukacyjnych w krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Financing of Education Systems in European Union Countries

Creator:

Rechul, Halina ; Bonarska-Treit, Alicja

Subject and Keywords:

finansowanie ; systemy edukacyjne ; Unia Europejska

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 352-365

Abstrakt:

W artykule przedstawiono sposoby finansowania systemów oświaty w wybranych krajach europejskich. Unia Europejska nie określa wspólnej polityki oświatowej dla wszystkich państw członkowskich, tworzy jednak standardy oświatowe, którym podlegają systemy edukacyjne poszczególnych państw. Analiza systemów zarządzania i finansowania edukacji w krajach europejskich wykazuje ich znaczące zróżnicowanie. Edukacja w państwach Unii Europejskiej finansowana jest w dużym stopniu ze środków publicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: