Object structure
Title:

Analiza kosztów i korzyści w sektorze publicznym - zarys metody

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Cost Benefit Analysis in Public Sector - the Outline of the Method

Creator:

Przygrodzka, Renata ; Truszkowska-Kurstak, Monika

Subject and Keywords:

analiza kosztów i korzyści ; korzyści społeczne ; społeczna stopa dyskontowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 339-351

Abstrakt:

Głównym celem opracowania jest prezentacja metody analizy kosztów i korzyści w kontekście problemów związanych z jej wdrożeniem w praktyce. Autorki szczególną uwagę skupiają m.in. na takich zagadnieniach, jak: różnorodność obszarów, w których metoda analizy kosztów i korzyści może znaleźć zastosowanie, zróżnicowanie kosztów i korzyści uwzględnianych w analizie, problematyka ich wyceny ze społecznego punktu widzenia, kształtowanie społecznej stopy dyskontowej oraz konieczność dokonywania korekt z tytułu niepewności i ryzyka projektu oraz z tytułu inflacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: