Object structure
Title:

Dystrybucyjne znaczenie podatku dochodowego od osób fizycznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Distributive Significance of Income Tax Imposed on Individual Taxpayers

Creator:

Podstawka, Marian ; Deresz, Agnieszka

Subject and Keywords:

podatek dochodowy od osób fizycznych ; nominalna stopa podatkowa ; efektywna stopa podatkowa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 298-305

Abstrakt:

W artykule poddano ocenie podatek dochodowy od osób fizycznych z perspektywy skuteczności różnicowania wielkości obciążeń podatkowych poszczególnych grup podatników i wpływu na podział dochodów w latach 2008-2009. Jako informacje źródłowe wykorzystano dane Ministerstwa Finansów dotyczące ostatecznego rozliczenia PIT za lata 2008-2009.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: