Object structure
Title:

Klęski żywiołowe na obszarze Polski i finansowanie usuwania ich skutków z budżetu państwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Natural Disasters in the Area of Poland and the Finance of Removing Their Effects from the State Budget

Creator:

Piepiora, Zbigniew

Subject and Keywords:

klęska żywiołowa ; finansowanie ; usuwanie ; skutki ; budżet państwa

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 278-288

Abstrakt:

W ostatnich latach Polska doświadczyła wielu katastrof naturalnych. Zjawiska te spowodowały cierpienie ludzi, szkody i często także zmiany związane z obszarem ich oddziaływania. W artykule przedstawiono występowanie katastrof naturalnych na obszarze Polski i ich oddziaływanie na otoczenie. Następnie ukazano finansowanie usuwania skutków katastrof naturalnych z budżetu państwa według jego części w latach 2000-2004.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: