Object structure
Title:

Rozwój rynku pracowniczych programów emerytalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Development of Occupational Pension Schemes' Market

Creator:

Parlińska, Agnieszka

Subject and Keywords:

pracownicze programy emerytalne ; umowa zakładowa ; pracownicze fundusze emerytalne ; fundusz inwestycyjny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 265-277

Abstrakt:

W artykule autorka zaprezentowała rozwój i rolę rynku pracowniczych programów emerytalnych w Polsce. Przedstawiono wyniki przeprowadzonej analizy liczby i struktury programów emerytalnych ze względu na formę zarejestrowanego programu, liczbę uczestników, konstrukcję składki, wartości aktywów wypłat i wypłat transferowych. Ponadto zawarto prawne uwarunkowania konstrukcji składki ubezpieczeniowej oraz zasad wypłat, wypłat transferowych i zwrotów z programu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: