Object structure
Title:

Dokumenty planistyczne - koszty czy korzyści dla budżetu gminnego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Planning Documents - Costs or Benefits for Communal Budget

Creator:

Milewska, Anna

Subject and Keywords:

gmina ; dochody ; wydatki ; budżet ; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 217-227

Abstrakt:

W artykule autorka podjęła próbę zdefiniowania finansowych aspektów obowiązywania wybranych dokumentów planistycznych w jednostkach samorządu gminnego na przykładzie miasta Piastowa. Podstawowa jednostka samorządu terytorialnego powinna bowiem tak zarządzać swoją przestrzenią, aby spełniała potrzeby społeczności lokalnej. Instrumentem wykorzystywanym w tym celu przez władze gminne jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nie jest on zaś postrzegany jako ten oddziałujący na sytuację finansową samorządu. Celem artykułu jest ukazanie dotychczasowych, rzeczywistych efektów obowiązywania planu miejscowego na wybranym obszarze. Celowi temu ma służyć wyodrębnienie źródeł dochodów i wydatków gminy wynikających z uchwalenia dokumentu planistycznego, ich usystematyzowanie oraz określenie przedziału czasowego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: