Object structure
Title:

Kryzys fiskalny a perspektywy zacieśnienia koordynacji polityki fiskalnej w Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Fiscal Crisis and the Prospects for Reinforced Fiscal Policy Coordination in the European Union

Creator:

Kosterna, Urszula

Subject and Keywords:

budżet ; deficyt ; dług publiczny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 107-117

Abstrakt:

Globalny kryzys ekonomiczny przyniósł dramatyczne pogorszenie stanu finansów publicznych państw członkowskich Unii Europejskiej, stwarzając zagrożenie dla stabilności obszaru jednowalutowego. Jakkolwiek przyjęty w maju 2010 r. antykryzysowy mechanizm finansowy uspokoił rynki na kilka miesięcy, to warunkiem przetrwania wspólnej waluty jest stworzenie nowych ram instytucjonalnych narodowej polityki fiskalnej. Obecnie dyskutowane są elementy takich ram. Obejmują one pakiet regulacji prawnych wzmacniających i poszerzających nadzór nad polityką makroekonomiczną wraz z nowymi mechanizmami egzekwowania oraz "pakt na rzecz euro" zawierający zasady koordynacji różnych obszarów polityki makroekonomicznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: