Object structure
Title:

Oszustwa w transakcjach wewnątrzwspólnotowych w podatku VAT jako zagrożenie dla stabilności dochodów budżetowych państw członkowskich Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Missing Trader Intra-Community Vatfrauds as a Serious Threat Towards Stability of Public Finance in the European Union Member States

Creator:

Gut, Piotr

Subject and Keywords:

podatek VAT ; oszustwa podatkowe ; transakcje wewnątrzwspólnotowe ; oszustwa karuzelowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 65-76

Abstrakt:

Zniesienie z dniem 1.01.1993 r. granic celnych między państwami członkowskimi UE było wyrazem praktycznej realizacji zasady swobodnego przepływu towarów wewnątrz Unii. Z jednej strony ułatwiło to handel wewnątrzwspólnotowy, z drugiej zaowocowało pojawieniem się nowych typów oszustw podatkowych w podatku VAT. Oszustwa te, zwane oszustwami w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, związane są przede wszystkim z dokonywaniem pozornych wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć towarów, w których zaangażowanych może być wiele podmiotów. Oszustwa w transakcjach wewnątrzwspólnotowych przynoszą ogromne straty budżetom państw członkowskich UE. Szacuje się, że roczny ubytek dochodów budżetowych z tego tytułu wynosi ok. 100 mld euro na poziomie Wspólnoty.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: