Object structure
Title:

Problem harmonizacji opodatkowania dochodów przedsiębiorstw w Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Problem of Harmonization of European Union's Firms' Income Taxation

Creator:

Gasz, Małgorzata

Subject and Keywords:

CIT ; harmonizacja ; pakt dla konkurencyjności

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 53-64

Abstrakt:

Dotychczasowe inicjatywy podejmowane na forum unijnym w zakresie harmonizacji opodatkowania dochodów firm kończyły się fiaskiem. Ogólnoświatowy kryzys gospodarczy, który wpłynął na osłabienie kondycji gospodarczej państw Unii Europejskiej, zrodził konieczność dokonania zmian w ich systemach fiskalnych, w tym m.in. gruntownej reformy systemu opodatkowania dochodów firm w Unii. Obecnie składa się na niego 27 odmiennych krajowych systemów opodatkowania państw członkowskich, różniących się zasadniczo pod względem zarówno rozwiązań prawnych, jak i poziomu obowiązujących stawek podatku. Celem artykułu jest prezentacja obowiązujących rozwiązań oraz uwarunkowań procesu harmonizacji opodatkowania dochodów firm.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: