Object structure
Title:

Przywileje podatkowe i ich wpływ na dochody budżetu państwa

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Tax Privileges and Their Influence on the Country's Budget Revenue

Creator:

Dziemianowicz, Ryta

Subject and Keywords:

podatki ; ulgi i odliczenia podatkowe ; tax expenditures ; dochody budżetowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167, s. 43-52

Abstrakt:

Współcześnie podatki, poza tym, że pełnią funkcję fiskalną, są także wykorzystywane do realizacji programów o bardzo różnym charakterze: gospodarczym, społecznym, a nawet wprost politycznym. Państwo, posługując się preferencjami podatkowymi, może świadomie oddziaływać na kształtowanie się ostatecznej struktury dochodów swoich obywateli, może także sterować procesami gospodarczymi. Preferencje podatkowe, które są transferem środków publicznych za pomocą systemu podatkowego, naruszają podstawy wydajności podatków i zmniejszają dochody budżetu. W warunkach ograniczonych możliwości pozyskiwania dochodów publicznych szczególnie istotne jest ich monitorowanie. Celem niniejszego artykułu jest przeanalizowanie systemu przywilejów podatkowych obowiązujących w Polsce oraz pokazanie konsekwencji budżetowych wynikających z ich stosowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 167 ; Finanse publiczne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: