Object structure
Title:

Zastosowanie Scrum do kontroli realizacji projektu informatycznego. Badanie ankietowe

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

The application of the Scrum methodology to control the implementation of IT projects. Survey research

Creator:

Wojtaszek, Iwona

Contributor:

Dudycz, Helena. Redaktor

Subject and Keywords:

metodyki zwinne ; Scrum ; projekt informatyczny ; zarządzanie projektem ; agile methodologies ; scrum ; IT project ; project management

Description:

Informatyka w biznesie / pod red. Heleny Dudycz. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 89-103

Abstrakt:

Wytwarzanie oprogramowania jest procesem skomplikowanym i złożonym ze względu na nieustannie zmieniające się potrzeby rynku i zasoby technologiczne. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonego badania ankietowego nt. praktycznego zastosowania metodyki Scrum do kontroli postępu prac w projekcie poprzez użycie Wydarzeń Scrum. Badanie to miało na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy i w jakim stopniu spotkania odbywają się według formalnych założeń opisanych w Scrum Guide i dobrych praktyk. Z uzyskanych danych wynika, że dla przebiegu żadnego z formalnych wydarzeń opisanych w przewodniku metodyki nie są w pełni i prawidłowo wdrożone zalecenia. Na podstawie zebranych wyników dokonano podsumowania oceniającego zastosowanie metodyki Scrum w kontroli realizacji projektów informatycznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Informatyka w biznesie

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: