Object structure
Title:

Postrzeganie sztucznej inteligencji przez Polaków w wieku 16-25 lat. Próba oceny

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

The perception of artificial intelligence by Poles aged 16-25. Evaluation attempt

Creator:

Królikowska, Jadwiga

Contributor:

Dudycz, Helena. Redaktor

Subject and Keywords:

sztuczna inteligencja ; zagrożenia AI ; możliwości AI ; rozwój AI ; badanie ankietowe ; artificial intelligence ; threats of AI ; opportunities of AI ; development of AI ; questionnaire survey

Description:

Informatyka w biznesie / pod red. Heleny Dudycz. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 62-78

Abstrakt:

W 2020 roku wartość rynku sztucznej inteligencji (SI) wyniosła 62,35 miliardów dolarów amerykańskich, a liczba rozwiązań SI się systematycznie mnoży. Rosnąca obecność nowych technologii niesie za sobą zarówno wiele nowych możliwości, jak i zagrożeń oraz powoduje różne nastroje społeczne. Artykuł ma na celu przedstawienie – na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego – odczuć i przekonań przedstawicieli pokolenia Z związanych z zagadnieniem sztucznej inteligencji oraz jej rozwiązaniami (Beresford Research, 2022). W wyniku badania otrzymano przekrój emocji wywoływanych rozwojem SI, powiązany z tym ranking możliwości i zagrożeń z tego wynikających oraz predykcje na temat rozwoju High-Level Machine Intelligence. Otrzymane przewidywania zestawiono z wynikami podobnej ankiety przeprowadzonej wśród ekspertów z dziedziny maszynowego uczenia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Informatyka w biznesie

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: