Object structure
Title:

Badanie i ocena użyteczności strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za pomocą listy kontrolnej

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

The usability study of the Social Insurance Institution’s website by checklist

Creator:

Dündar, Julia

Contributor:

Dudycz, Helena. Redaktor

Subject and Keywords:

user experience design ; użyteczność ; strony internetowe ; Zakład Ubezpieczeń Społecznych ; państwowe jednostki publiczne ; usability ; websites ; Social Insurance Institution ; state public institutions

Description:

Informatyka w biznesie / pod red. Heleny Dudycz. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 36-52

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania listy kontrolnej do badania stron państwowych jednostek publicznych na przykładzie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Badanie użyteczności witryny ZUS przeprowadzono na podstawie ośmiu głównych obszarów użyteczności: strony głównej, nawigacji i architektury informacji, orientacji na zadania, formularzy, treści, designu, wyszukiwania oraz informacji o błędach. Bazując na analizie opracowanych list kontrolnych dla każdego z wymienionych obszarów, sformułowano wnioski z przeprowadzonego badania, które wskazują, iż Zakład Ubezpieczeń Społecznych – jako państwowa jednostka publiczna – ma stronę internetową stworzoną zgodnie z dobrymi praktykami projektowania pod kątem użyteczności. Wkładem niniejszego opracowania jest autorska propozycja ośmiu list kontrolnych służących do badania oraz oceny użyteczności i dostępności stron internetowych państwowych jednostek publicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Informatyka w biznesie

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: