Title:

Zrównoważone Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – wybrane zagadnienia

Creator:

Piwowar-Sulej, Katarzyna ; Bąk-Grabowska, Dominika ; Grzesik, Katarzyna ; Zając, Czesław

Subject and Keywords:

zrównoważony rozwój ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; przywództwo ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; formy zatrudnienia ; kompetencje pracowników ; umowa o pracę ; agencja pracy tymczasowej ; organizacje wirtualne

Description:

s. 90 ; Piwowar-Sulej, K., Bąk-Grabowska, D., Grzesik, K. i Zając, C.(2023). Zrównoważone Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – wybrane zagadnienia.Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; Od 1 lipca 2023 roku publikacja dostępna na licencji Creative CommonsUznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Abstrakt:

[Celem publikacji jest systematyzacja wybranych zagadnień tworzących głównie społeczny wymiar koncepcji ZZZL rozpatrywanych w kontekście pochodzenia analizowanej koncepcji oraz roli i architektury systemu HRM. Ponieważ problematyka ZZZL jest obszerna i wielowątkowa, w monografii zaprezentowano jedynie najważniejsze kwestie. Ze względu na to, że jednym z głównych filarów ZZL jest rozwój personelu, autorzy omawiają w książce zagadnienia kształtowania tzw. kompetencji przyszłości oraz zrównoważonego przywództwa. Poruszają także rzadko eksplorowany w kontekście ZZL temat dotyczący kreowania form zatrudnienia. Aby osiągnąć przyjęty cel, dokonują analizy zagranicznej i krajowej literatury przedmiotu, a także posługują się wynikami badań wtórnych. Książka zawiera cztery rozdziały. W pierwszym opisano istotę Zrównoważonego Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w drugim – zrównoważone przywództwo w kontekście implementacji Zrównoważonego Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w trzecim skupiono się na relacji między Zrównoważonym Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi a różnorodnością form zatrudnienia, zaś w czwartym – na rozwoju kompetencji przyszłości jako elemencie Zrównoważonego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Prezentowane rozważania zamykają zakończenie oraz spis literatury.] (nota autora)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

książka

Resource Identifier:

DOI 10.15611/2022.13.8

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Publikacja udostępniona na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1062 ze zm.). Publikacja dostępna wyłącznie na terenie kampusu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

This publication is protected and available only for logged users.
×

Citation

Citation style: