Object structure
Title:

Globalizacja de facto i de iure oraz zmiana jej poziomu na świecie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

De facto and de jure globalisation and changes in its level in the world

Creator:

Swadźba, Stanisław

Subject and Keywords:

globalizacja ; pomiar globalizacji ; globalizacja de facto i de iure ; zmiany w poziomie globalizacji ; globalisation ; measurement of globalisation ; de facto and de jure globalisation ; changes in the level of globalisation

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 4, s. 147-159

Abstrakt:

Celem artykułu jest pokazanie zmian, jakie zaszły w poziomie globalizacji de facto i de iure na świecie. Indeks globalizacji KOF, ogólnej i ekonomicznej, jest podstawą dla opisu tych zmian w latach 1990-2019 w krajach o wysokich, wyższych średnich, niższych średnich i niskich dochodach (podział według Banku Światowego). Z badań wynika, że globalizacja objęła swoim zasięgiem wszystkie kraje, chociaż jej poziom jest zróżnicowany. Poziom globalizacji zależy od poziomu bogactwa. Im wyższy dochód, tym wyższy stopień globalizacji. Poziom globalizacji ogólnej de facto jest niższy niż globalizacji de iure. W przypadku globalizacji ekonomicznej jest na odwrót. Wyjątkiem są kraje o wysokich dochodach. Kraje o średnim i niskim dochodzie bardziej zglobalizowały się w sferze regulacyjnej (de iure) niż realnej (de facto). Wzrost poziomu globalizacji odnotowano we wszystkich grupach krajów w ostatnich trzech dekadach, jednak w ostatnich latach jest już minimalny. Slowbalizacja stała się faktem.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.4.10

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: