Object structure
Title:

Gospodarowanie odpadami podstawą przestrzennego zróżnicowania zielonej gospodarki w Polsce w latach 2017-2020

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Waste management as a basis for spatial differentiation of the green economy in Poland between 2017 and 2020

Creator:

Pawlik, Andrzej ; Dziekański, Paweł

Subject and Keywords:

gospodarowanie odpadami ; zielona gospodarka ; miara syntetyczna ; zróżnicowanie województw ; środowisko naturalne ; waste management ; green economy ; synthetic measure ; diversification of voivodeships ; natural environment

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 4, s. 116-131

Abstrakt:

Problemy związane z zagospodarowywaniem odpadów stały się poważnym wyzwaniem współczesnej gospodarki. Racjonalna gospodarka wyczerpującymi się zasobami wymaga traktowania odpadów jako cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, przetworzyć lub w ostateczności odzyskać z nich energię. Działalność gospodarczą coraz częściej prowadzi się w nowoczesnych warunkach, co nierzadko wiąże się z negatywnym wpływem na środowisko. Osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego wygenerował wiele inicjatyw i strategii mających na celu rozwój tzw. zielonej gospodarki. Celem artykułu jest dokonanie oceny przestrzennego zróżnicowania gospodarowania odpadami i zielonej gospodarki w latach 2017-2020 w Polsce. By zrealizować tak zdefiniowany cel, autorzy wykorzystali różne metody badawcze. Do budowy miary syntetycznej wykorzystano metodę Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution (TOPSIS). W wyniku badań przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne województw w Polsce w latach 2017-2020 i potwierdzono wpływ gospodarowania odpadami na zieloną gospodarkę.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.4.08

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: