Object structure
Title:

Skutki ekonomiczne restrykcyjnego lockdownu jako strategii walki z pandemią

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Economic effects of restrictive lockdown as a strategy to fight the pandemic

Creator:

Herman, Sergiusz ; Lach, Bartłomiej

Subject and Keywords:

COVID-19 ; lockdown ; metoda syntetycznej kontroli ; synthetic control method

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 4, s. 71-86

Abstrakt:

Pandemia COVID-19 ma ogromny wpływ na zdrowie publiczne na całym świecie. W celu ograniczenia rozwoju choroby w większości państw wprowadzono bardziej lub mniej restrykcyjne ograniczenia. Wiązały się one z ogromnymi kosztami ekonomicznymi oraz społecznymi. Zasadniczym celem artykułu jest zbadanie wpływu restrykcyjnego lockdownu na kondycję gospodarczą państwa. W tym celu w badaniu wykorzystano metodę syntetycznej kontroli. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem danych z baz Eurostat oraz OECD. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, iż decyzja o niewprowadzaniu restrykcyjnego lockdownu w Szwecji uchroniła gospodarkę tego kraju przed znaczącym pogorszeniem wskaźników związanych z deficytem i długiem publicznym. Jednocześnie taka polityka rządu nie spowodowała istotnych zmian w rozwoju gospodarczym kraju. Uzyskane wyniki są odporne na zmianę założeń przyjętych w badaniu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.4.05

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: