Object structure
Title:

Metodyka DMAIC w podejściu six sigma jako prakseologiczny cykl działania zorganizowanego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

DMAIC methodology in the six sigma approach as a praxeological organised action cycle

Creator:

Dudojć, Dariusz

Subject and Keywords:

prakseologia ; DMAIC ; six sigma ; zarządzanie jakością ; zarządzanie operacyjne ; praxeology ; quality management ; operational excellence

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 4, s. 22-40

Abstrakt:

Celem artykułu jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie, czy metodyka DMAIC stosowana w jednej ze strategii doskonalenia – podejściu six sigma, spełnia kryteria sprawnego, w ujęciu prakseologicznym, cyklu zorganizowanego działania. Autor przeprowadził przegląd literatury źródłowej z obszaru podejścia six sigma oraz prakseologicznej teorii zarządzania. Analiza porównawcza doprowadziła do sformułowania tezy o spełnianiu wymagań prakseologicznego cyklu działania zorganizowanego przez metodykę DMAIC. Metodyka DMAIC może być stosowana jako strategia podnoszenia sprawności procesów, wywierając istotny wpływ na racjonalność metodologiczną podejmowanej aktywności. Jest ona utylitarnym cyklem racjonalnego działania w podnoszeniu sprawności organizacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2022.4.02

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2022; vol. 66, nr 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: