Object structure
Title:

Globalny kryzys finansowy a wyzwania dla zrównoważonego rozwoju

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Global Financial Crisis and the Challenges for Sustainable Development

Creator:

Ryszawska-Grzeszczak, Bożena

Subject and Keywords:

kryzys finansowy ; zrównoważony rozwój ; Global Green New Deal ; zielona gospodarka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 822-833

Abstrakt:

Artykuł przedstawia konsekwencje globalnego kryzysu finansowego dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Złożoność i wieloaspektowość tego kryzysu sprawiają ,że przygotowywane przez rządy plany naprawcze, krytykując podstawowe założenia dotychczasowego modelu gospodarczego, skupiają się na idei zrównoważonego rozwoju, która ma się stać głównym motorem wychodzenia z kryzysu. Zaprezentowane zostały unijne programy "Poza PKB" i Europa 2002, raport J. Stiglitza oraz Green Global New Deal.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: