Object structure
Title:

Istota i znaczenie fiskalne podatków majątkowych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Essence and Meaning of Fiscal Property Taxes in Poland

Creator:

Rosiński, Rafał

Subject and Keywords:

podatek majątkowy ; gmina ; obciążenia podatkowe ; wpływy fiskalne

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 803-812

Abstrakt:

W artykule przedstawiono istotę i zróżnicowanie opodatkowania podatkami majątkowymi, zwłaszcza w odniesieniu do działalności gospodarczej, oraz poddano analizie struktury i dynamiki wielkość wpływów fiskalnych gmin z podatków majątkowych w Polsce w latach 2007-2009. Podatki majątkowe w Polsce stanowią główne źródło dochodów podatkowych gmin. Gmina ma pośredni wpływ na kształtowanie się wielkości uzyskiwanych dochodów poprzez ustalanie wysokości stawek podatkowych i wprowadzanie ewentualnych ulg i zwolnień przedmiotowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: