Object structure
Title:

Koncepcja kwantyfikacji ryzyka finansowania

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Concept of Quantification of Risk Funding

Creator:

Michalak, Aneta

Subject and Keywords:

ryzyko ; finasowanie ; ryzyko finansowania

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 730-740

Abstrakt:

Finansowanie przedsiębiorstwa jest jednym z najważniejszych problemów w jego działalności. Na tle tego złożonego procesu rodzi się ryzyko finansowania, które może występować w wielu odmianach i może dotyczyć zarówno kapitałodawcy, jak i kapitałobiorcy. W artykule proponuje się metodykę kwantyfikacji ryzyka finansowania poprzez określenie w pierwszej kolejności wpływu czynników zewnętrznych i wewnętrznych na poszczególne rodzaje ryzyka finansowania. Następnie określa się klasę i natężenie ryzyka finansowania, które pozwalają wyznaczyć rangę poszczególnych odmian tego ryzyka. Znając rangę danej odmiany ryzyka finansowania, można wyznaczyć średnie ważone ryzyko finansowania, charakteryzujące przyjętą strukturę finansowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: