Object structure
Title:

Kapitał zagraniczny w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Foreign Capital in Poland Including Foreign Direct Investment

Creator:

Byczkowska, Magdalena

Subject and Keywords:

bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; wymiana międzynarodowa ; finanse międzynarodowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 585-596

Abstrakt:

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne są jednym z kluczowych zewnętrznych źródeł kapitału. Jeżeli wartość kapitału napływającego do danego kraju jest większa od wartości kapitału, który w postaci tych inwestycji z niego odpływa, wówczas bezpośrednie inwestycje zagraniczne w krótkim okresie zwiększają jego zasób kapitału. Ma to szczególne znaczenie dla krajów, które odczuwają niedobór własnego kapitału, gdzie bezpośrednie inwestycje zagraniczne uzupełniają niedostateczne zasoby przedsiębiorstw. Celem artykułu jest prezentacja kształtowania się bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce jako źródła zewnętrznego zasilenia rodzimego kapitału.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: