Object structure
Title:

Źródła ryzyka systematycznego w kalkulacji kosztu kapitału w warunkach polskich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Sources of Systematic Risk in Estimation of Cost of Capital: Evidence from the Polish Market

Creator:

Zaremba, Adam ; Zawadka, Dariusz

Subject and Keywords:

anomalie rynkowe ; ryzyko systematyczne ; prognozowanie stóp zwrotu

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 489-502

Abstrakt:

Literatura światowa dostarcza wielu badań poddających w wątpliwość tezę, że ryzyko rynkowe jest jedynym czynnikiem systematycznym determinującym koszt kapitału własnego spółki. Wśród najlepiej udokumentowanych "alternatywnych" czynników ryzyka systematycznego znajdują się np. wielkość spółki, stosunek wartości księgowej do rynkowej oraz zjawisko momentum. Celem niniejszego artykułu jest wyodrębnienie istotnych czynników systematycznych stanowiących determinantę kosztu kapitału własnego na rynku polskim. Niniejszy artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza część artykułu obejmuje przegląd najpopularniejszych obok rynkowego ryzyk systematycznych opisywanych przez literaturę finansową. Część druga stanowi empiryczną analizę czynników systematycznych na krajowym rynku akcji. Badanie przeprowadzono przy użyciu wielowymiarowej analizy regresji, opierając się na historycznych notowaniach spółek notowanych na GPW w latach 1997-2008.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: