Object structure
Title:

Kształtowanie wartości przedsiębiorstwa przez zarządzanie relacjami z klientami

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Formation of company value by the management of relationships with customers

Creator:

Walenciak, Grzegorz

Subject and Keywords:

CRM ; wartość ; przedsiębiorstwo

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 424-431

Abstrakt:

W niniejszej publikacji opisano aspekty związane z budowaniem wzajemnych relacji na poziomie klient-przedsiębiorstwo. Zarządzanie relacjami z klientami należy do procesów podstawowych przedsiębiorstwa, ponieważ wiąże się zarówno z dostarczaniem produktu lub usługi do klienta, jak i ich kształtowaniem. Co jednak ważne, CRM zmienia postrzeganie sprzedaży z perspektywy klienta, zastępując produkt związkiem, a pojedynczą transakcję procesem.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: