Object structure
Title:

Zarządzanie ryzykiem walutowym w polskich przedsiębiorstwach w świetle najlepszych światowych praktyk

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Currency Risk Management in Polish Enterprises in the Light of Best Global Practices

Creator:

Walczak, Magdalena

Subject and Keywords:

opcje walutowe ; zarządzanie ryzykiem ; ryzyko kursowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 416-423

Abstrakt:

Artykuł dotyczy wykorzystywania przez polskich przedsiębiorców walutowych instrumentów pochodnych na przełomie 2008 i 2009 roku. Pod uwagę wzięto wyłącznie ten okres, ze względu na niespotykaną do tej pory skalę strat ponoszonych z tytułu zawartych transakcji opcyjnych. W celu przybliżenia sytuacji podmiotów zaangażowanych w walutowe derywaty przytoczono dane pochodzące z raportów UKNF. Następnie skonfrontowano zawarte w nich wnioski ze światowymi praktykami zarządzania ryzykiem, do których zalicza się zalecenia sformułowane w opracowaniu rady nadzorczej Banku Anglii. W podsumowaniu zawarto uwagi na temat potrzeby poznania istoty zarządzania ryzykiem w celu efektywnego wykorzystania narzędzi dostępnych na rynku finansowym.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: