Object structure
Title:

Ocena efektywności modelu zarządzania środkami pieniężnymi wykorzystującego metodę Millera-Orra

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Estimation of the Efficiency of the Cash Management Model Using Miller-Orr Method

Creator:

Śpiewak, Tomasz

Subject and Keywords:

środki pieniężne ; model ; metoda Millera-Orra

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 404-415

Abstrakt:

Podstawowe znaczenie w działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza w okresie dekoniunktury lub stagnacji gospodarczej, ma zarządzanie środkami pieniężnymi. Dostępna literatura przedmiotu dostarcza jedynie ogólny zarys celów oraz metod zarządzania środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie, ograniczając się do ich teoretycznej identyfikacji. Pomijany jest problem sposobu ich implementacji w istniejących strukturach przedsiębiorstwa. Artykuł zawiera wyniki analizy funkcjonowania modelu w warunkach rzeczywistych gospodarki finansowej. Przedmiotem tych analiz była efektywność zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie. W toku przeprowadzonej analizy wykazano bezpośredni wpływ przyjętego modelu zarządzania środkami pieniężnymi na rentowność i wartość firmy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: