Object structure
Title:

Rentowność i płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Profitability and Liquidity of Enterprises in Poland

Creator:

Soliwoda, Michał

Subject and Keywords:

rentowność ; płynność finansowa ; sektor MŚP

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 365-374

Abstrakt:

W opracowaniu określono poziom rentowności obrotu, płynności finansowej, kosztów w zależności od wielkości przedsiębiorstwa (według wielkości zatrudnienia). Oceniono korelację między płynnością a rentownością obrotu (lub kosztami ogółem na 1 pracownika). W małych przedsiębiorstwach występował najwyższy poziom wskaźnika rentowności obrotu brutto oraz wskaźnika płynności szybkiej. Istotna zależność wystąpiła w grupie małych przedsiębiorstw (między rentownością obrotu brutto a płynnością szybką) oraz w grupie średnich przedsiębiorstw (między kosztami ogółem na 1 pracownika a płynnością szybką).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: