Object structure
Title:

Rola banków w emisji obligacji komunalnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of Banks in Municipal Bond Issue

Creator:

Rosa, Anna

Subject and Keywords:

obligacje komunalne ; banki ; agent emisji ; jednostki samorządu terytorialnego

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 317-326

Abstrakt:

Obligacje komunalne, oprócz pożyczek i kredytów bankowych, pełnią istotną funkcję w finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych samorządu terytorialnego. Banki są instytucjami finansowymi, które organizują emisję pod względem technicznym i ponadto zwykle nabywają na rynku pierwotnym całą emisję na własny rachunek. Celem artykułu jest przedstawienie roli banków w Polsce jako organizatorów emisji obligacji komunalnych. Przedmiotem analizy w opracowaniu są zadłużenie samorządów z tytułu emisji obligacji, wartość oraz struktura inwestorów na rynku obligacji komunalnych w Polsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: