Object structure
Title:

Próba weryfikacji wiarygodności diagnostycznej metod oceny kondycji finansowej firmy (w świetle krajowej literatury przedmiotu)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

An Attempt to Verify Diagnostic Reliability of Methods Evaluating Financial Condition of a Firm (in the Light of Domestic Reference Books)

Creator:

Kitowski, Jerzy

Subject and Keywords:

kondycja finansowa ; metody ; przedsiębiorstwo

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 192-204

Abstrakt:

W artykule opisano przypadki występowania błędów merytorycznych, niekonsekwencji terminologicznych i uproszczeń metodycznych występujących w krajowej literaturze przedmiotu w prezentacji założeń metod dyskryminacyjnych: W. Beavera, E. Altmana, A. Hołdy, D. Wierzby, E. Mączyńskiej, M. Hamrola oraz D. Appenzeller i K. Szarzec, a także metody skwatyfikowanej, jako przykładu modyfikacji punktowej metody oceny ryzyka bankowego. Wykazano, że w licznych przypadkach prezentowane założenia metod oceny kondycji finansowej firmy radykalnie różnią się od oryginalnych wersji tych metod, co oczywiście dyskwalifikuje ich wiarygodność diagnostyczną, lub zawierają liczne uproszczenia i mankamenty metodyczne, co praktycznie wyklucza ich zastosowanie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: