Object structure
Title:

Wskaźnikowa ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej EnergiiPro SA

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Indicator Assessment of Economic and Financial Situation of EnergiaPro SA

Creator:

Ząbek, Sabina ; Kott, Joanna ; Szalbierz, Zdzisław

Subject and Keywords:

systuacja ekonomiczno-finansowa ; EnergiaPro SA ; analiza

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 503-513

Abstrakt:

EnergiaPro SA jest jedną z największych i najważniejszych spółek na rynku energii w Polsce. W niniejszym opracowaniu przeanalizowano najważniejsze zmiany, jakie zaszły w sektorze energetycznym na przestrzeni ostatnich lat. Szczególną uwagę skupiono na roku 2007, w którym to nastąpiło uwolnienie rynku energii elektrycznej i oddzielenie obrotu od działalności dystrybucyjnej. Podjęto rozważania w zakresie wskaźnikowej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej EnergiiPro SA. Na podstawie posiadanych danych ocenie poddano wybrane wskaźniki finansowe, a okresem badawczym objęto lata 2006-2009.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: