Object structure
Title:

Analiza transmisji cen na rynku zbóż i produktów zbożowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Analysis of Price Transmission Between Cereal Market and Cereal Products Market

Creator:

Zakrzewska, Aneta

Subject and Keywords:

transmisja cen ; analiza kointegracji ; model VAR ; przyczynowość w sensie Grangera ; funkcja odpowiedzi na impuls

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 481-491

Abstrakt:

Celem opracowania jest próba opisu powiązań cen zbóż i produktów zbożowych. Szczególnym przedmiotem zainteresowania w ramach analizy transmisji cen było określenie kierunków przepływu impulsów cenowych oraz długości czasu ich trwania i skali. Analizę transmisji cen przeprowadzono w oparciu o model VAR. Do określenia dominującego kierunku przepływu impulsów cenowych zastosowano test przyczynowości Grangera. Funkcje odpowiedzi na impuls (IRF) zostały wyznaczone na podstawie wyników estymacji modelu VAR, co dało możliwość opisu dynamiki wzajemnych dostosowań cen oraz jej zróżnicowania.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: