Object structure
Title:

Wpływ dochodu bieżącego i permanentnego na konsumpcję w krajach Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Current and Permanent Income on the Consumption Level in the European Union States

Creator:

Utzig, Monika

Subject and Keywords:

dochód permamentny ; konsumpcja ; kraje Unii Europejskiej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 339-349

Abstrakt:

Celem opracowania było zbadanie, czy poziom konsumpcji w krajach Unii Europejskiej jest determinowany przez dochód bieżący czy permanentny. Przeanalizowano zależność pomiędzy bieżącą konsumpcją a dochodem bieżącym i poprzednich okresów na podstawie rocznych danych makroekonomicznych z 27 krajów Unii Europejskiej, obejmujących okres 1995-2009. Przeprowadzona analiza pokazuje, że konsumpcja jest determinowana przez bieżący dochód rozporządzalny w siedmiu spośród badanych krajów, podczas gdy dochód permanentny wpływa na konsumpcję w 19 badanych krajach. Na podstawie oszacowań funkcji konsumpcji określono również funkcje dochodu permanentnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: