Object structure
Title:

Możliwości stosowania idei flexicurity w praktyce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Concept of Flexicurity in Practice

Creator:

Szymańska, Anita

Subject and Keywords:

flexicurity ; elastyczność ; bezpieczeństwo ; model rynku pracy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 282-294

Abstrakt:

Idea flexicurity to próba połączenia elastyczności rynku pracy z bezpieczeństwem socjalnym. W kilku krajach UE (np. Dania, Holandia) model rynku pracy oparty na tej idei funkcjonuje z powodzeniem, jakkolwiek pociąga za sobą stosunkowo wysokie koszty, a jego stosowanie wymaga określonych uwarunkowań historycznych, politycznych i społecznych. Unia Europejska propaguje ideę flexicurity wśród państw członkowskich jako skuteczne rozwiązanie problemów występujących na rynku pracy, pozostawia jednak dużą swobodę w zakresie kształtowania modelu rynku pracy przez poszczególne kraje. Istotnym elementem w procesie budowy modelu rynku pracy pozostaje ocena efektywności zastosowanych rozwiązań.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: