Object structure
Title:

Wybrane aspekty kryzysu gospodarczego w strefie euro: przykład Grecji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected Aspects of the Economic Crisis in the Euro Zone: the Case of Greece

Creator:

Stawicka, Magdalena

Subject and Keywords:

Grecja ; Unia Europejska ; kryzys gospodarczy ; deficyt ; zadłużenie ; strefa euro

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 213-222

Abstrakt:

Sytuacja gospodarki greckiej jest niezwykle trudna, a jej wskaźniki makroekonomiczne oraz prognozy na kolejne lata są bardzo pesymistyczne. W 2009 r. wartość produkcji dóbr i usług zmniejszyła się o 2%, natomiast w 2010 r. aż o 4,2%. Istotnym problemem jest jednak narastający deficyt budżetowy, który w 2009 r. osiągnął wielkość 12,7% PKB, a także zadłużenie gospodarki wynoszące nawet 117% PKB. Głównym celem artykułu jest przedstawienie zmian w sytuacji gospodarczej Grecji w okresie od chwili podjęcia kroków zmierzających do członkostwa w Unii Gospodarczej i Walutowej do roku 2010 włącznie. Przeanalizowane zostały również prognozy makroekonomiczne obrazujące możliwe scenariusze zmian podstawowych wskaźników ekonomicznych tej gospodarki w najbliższych latach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: