Object structure
Title:

Wpływ zmian kursów walutowych na handel międzynarodowy w warunkach globalnej recesji

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Influence of Exchange Rates Changes on the International Trade in the Global Recession Terms

Creator:

Staszczak, Dariusz Eligiusz

Subject and Keywords:

handel międzynarodowy ; globalna recesja ; kursy walutowe ; kraje eksporterzy i importerzy netto

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 199-212

Abstrakt:

Artykuł jest analizą wpływu zmian kursów walutowych na międzynarodowy handel towarowy w warunkach globalnej recesji. Autor zwraca uwagę na zmiany w saldzie towarowego handlu zagranicznego poszczególnych krajów będących eksporterami netto i importerami netto. Zmiany kursu walutowego mają istotny wpływ na to saldo, zwłaszcza w warunkach globalnej recesji, kiedy konkurencyjność cenowa zyskuje na znaczeniu, w efekcie spadku globalnego popytu.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: