Object structure
Title:

Zmiany w nadzorze nad polityką budżetową w unii gospodarczej i walutowej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Changes in Surveillance of the Fiscal Policy in the Economic and Monetary Union

Creator:

Stabryła-Chudzio, Katarzyna

Subject and Keywords:

Pakt Stabilności i Wzrostu ; polityka budżetowa ; deficyt budżetowy ; dług publiczny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 189-198

Abstrakt:

W artykule przedstawiono propozycje instytucji unijnych w zakresie monitorowania sytuacji finansów publicznych krajów członkowskich. Oprócz modyfikacji w istniejącym od 1997 r. Pakcie Stabilności i Wzrostu, zaproponowano nowe akty prawne określające działania w razie powstania lub zagrożenia nierównowagi gospodarczej. W oparciu o przygotowany szczegółowy zestaw mierników Komisja będzie sprawdzać, czy nie dochodzi do zaburzenia równowagi w określonym sektorze gospodarki. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy nowe rozwiązania przyczynią się do większej koordynacji krajowych finansów publicznych, skoro wiele z nich stanowi powtórzenie z roku 2005. Ze względu na zapowiedź wprowadzenia nowych ram nadzoru makroekonomicznego od połowy 2011 r. w opracowaniu posłużono się projektami unijnych aktów prawnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: