Object structure
Title:

Zmiany poziomu uwarunkowań demograficznych obszarów wiejskich województwa pomorskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes in the Level of Demographic Conditions of the Rural Areas of Pomorskie Voivodeship

Creator:

Ossowska, Luiza

Subject and Keywords:

uwarunkowania demograficzne ; wskaźnik syntetyczny ; obszary wiejskie ; województwo pomorskie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 45-57

Abstrakt:

Celem artykułu było zbadanie poziomu uwarunkowań demograficznych obszarów wiejskich województwa pomorskiego w latach 1999 i 2009. Poziom uwarunkowań demograficznych wyznaczono przy użyciu wskaźnika syntetycznego na podstawie cech prostych. Badane obszary podzielono na pięć klas o różnym poziomie badanego zjawiska (poziom bardzo wysoki, wysoki, średni, niski i bardzo niski).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: