Object structure
Title:

Znaczenie sektora usług w gospodarce polskiej - analiza z wykorzystaniem tablicy przepływów międzygałęziowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Importance of Service Sector in Polish Economy - the Input Output Analysis

Creator:

Olczyk, Magdalena

Subject and Keywords:

sektor usług ; analiza input-output ; tablica przepływów międzygałęziowych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 33-44

Abstrakt:

Sektor usług stanowi najważniejszy strukturalny komponent polskiej gospodarki. Dotychczasowe analizy jego roli w Polsce koncentrują się wokół badania udziału całego sektora usług lub podsektorów usługowych w tworzeniu PKB czy w generowaniu wartości dodanej i zatrudnienia. Podejście takie nie daje pełnego obrazu co do roli tego sektora w gospodarce. Dlatego też autorka postanowiła wykorzystać dostępne dla polskiej gospodarki macierze przepływów międzygałęziowych w celu oszacowania bezpośredniego i pośredniego wpływu sektora usług na gospodarkę. Ponadto zidentyfikowane zostały sektory kluczowe w polskiej gospodarce pod względem intensywności wykorzystywania usług.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: