Object structure
Title:

Zmiany efektywności substytucji pracy ludzkiej kapitałem w towarowych gospodarstwach rolnych w Polsce

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Changes of Efficiency of Capital for Human Labour Substitution in Production Farms in Poland

Creator:

Niezgoda, Dionizy

Subject and Keywords:

substytucja ; czynniki produkcji ; gospodarstwa rolne ; efektywność

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 2, s. 22-32

Abstrakt:

W opracowaniu dokonano retrospektywnej oceny zmian ekonomicznej efektywności substytucji nakładów pracy ludzkiej strumieniem kapitału w reprezentatywnej grupie towarowych gospodarstw rolnych w latach 2004-2009 w Polsce. Doskonalenie metod produkcji w gospodarstwach w Polsce ma istotne znaczenie zarówno dla konsumentów, jak i właścicieli gospodarstw rolnych, a także dla zakresu Wspólnej Polityki Rolnej. Intensywność substytucji nakładu pracy strumieniem kapitału i jej zmiany były dodatnio skorelowane z poziomem i zmianami opłacalności produkcji rolniczej w badanych latach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 2 ; Ekonomia T. 2

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: