Object structure
Title:

Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w warunkach integracji z Unią Europejską

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Innovative activity of enterprises in the conditions of EU integration

Creator:

Miś, Teresa

Subject and Keywords:

innowacje ; przedsiębiorstwa ; integracja z UE ; Unia Europejska

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 485-496

Abstrakt:

W budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw dużą rolę odgrywa ich aktywność w podejmowaniu i realizowaniu zmian innowacyjnych. W tym kontekście celem opracowania jest próba oceny aktywności przedsiębiorstw w zakresie wprowadzania innowacji po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wyniki badań wskazują, że najwięcej firm innowacyjnych, a także najwyższe nakłady na działalność innowacyjną w skali kraju występowały na terenie Małopolski i Pogórza oraz na Mazowszu i Podlasiu. Przedsiębiorstwa tam funkcjonujące realizowały głównie innowacje produktowe i procesowe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: