Object structure
Title:

Demograficzne uwarunkowania peryferyjności regionu (na przykładzie Polski Wschodniej)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Demographic conditions of region peripherality (the example of Eastern Poland)

Creator:

Miszczuk, Andrzej

Subject and Keywords:

region peryferyjny ; depopulacja ; suburbanizacja ; kapitał ludzki ; kapitał społeczny ; Polska Wschodnia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 472-484

Abstrakt:

Jedną z cech charakterystycznych regionów peryferyjnych jest systematyczny odpływ migracyjny ludności do obszarów rdzeniowych, określany – ze względu na selektywności migracji – jako proces „wymywania” zasobów kapitału ludzkiego. Niski poziom rozwoju obszarów peryferyjnych działa na zasadzie „wypychającej” młodych, wykształconych ludzi. Z drugiej jednak strony odpływ tak cennego zasobu, powiązanego sprzężeniami z innymi rodzajami kapitału (społeczny, ekonomiczny), znacząco ogranicza możliwości rozwojowe regionu peryferyjnego w przyszłości. Celem artykułu jest ukazanie powiązania sytuacji demograficznej z możliwościami przełamania peryferyjności na przykładzie obszaru problemowego o znaczeniu europejskim, jakim jest Polska Wschodnia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: