Object structure
Title:

Rozwój lokalnych rynków pracy na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The development of local labour markets on the example West Pomeranian voivodeship

Creator:

Marciniak, Mirosława

Subject and Keywords:

lokalny rynek pracy ; strategia rozwoju ; outplacement

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168; T. 1, s. 437-449

Abstrakt:

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących rozwoju lokalnych rynków pracy województwa zachodniopomorskiego. Stwierdzono, że rynek pracy regionu jest zróżnicowany terytorialnie. Najkorzystniejsza sytuacja występuje na rynku pracy w rejonach głównych miast województwa – Szczecina i Koszalina oraz na terenach nadmorskich – powiat kołobrzeski i Świnoujście. Różna była również skuteczność poszczególnych jednostek samorządowych w absorpcji środków unijnych przeznaczonych na rozwój zasobów ludzkich. Reasumując, sytuacja na lokalnych rynkach pracy jest nadal niezadowalająca i wymaga większego zaangażowania ze strony lokalnych władz i innych interesariuszy w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój rynku pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 168. T. 1 ; Ekonomia T. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: